Loading...

คอนโซลเตี้ย HYUNDAI STARIA

หมวดหมู่สินค้า: ,

รายละเอียดสินค้า

คอนโซลเตี้ย HYUNDAI STARIA (งานขึ้นรูป)
*มีเก๊บเก็บของ3ช่อง
*มีช่องเก็บสัมภาระบน
*มีช่องเก็บสัมภาระช่องกลางบนคอนโซล
*มีช่องเก็บสัมภาระด้านข้างซ้ายและขวา
*เบาะวางท้าวสไลด์แบบ Manual (เบาะมีสีเบจและสีดำ)