ประวัติ

T R K AUTOSEAT CO.,LTD.

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2549 เดิมชื่อ บริษัท ดำรงศิลป์เลเธอร์ จำกัด และได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น T R K AUTOSEAT CO.,LTD. มีทำเลที่ตั้งอยู่ที่ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม T R K AUTOSEAT CO.,LTD. ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายเบาะรถยนต์และอุปกรณ์ประกอบเบาะรถยนต์ทุกชนิด จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบที่ทันสมัย สามารถทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ T R K AUTOSEAT CO.,LTD. ได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001/2015

ในปีพ.ศ. 2558 T R K AUTOSEAT CO.,LTD. ได้ตกลงทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายผ้ากำมะหยี่จากประเทศอินโดนีเซียและประเทศตรุกี โดยนำมาจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่จำหน่ายผ้ากำมะหยี่หุ้มเบาะรถทัวร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษกันไฟลามตามมาตรฐาน FMV SS No. 302 , UNR 118 ที่กรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคมกำหนด

ในปีพ.ศ. 2560 T R K AUTOSEAT CO.,LTD. มีเปิดสาขาเพิ่มอีก 1 แห่งตั้งอยู่ที่เมืองYangon Myanmar เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าประเทศ Myanmar โดยนำผลิตภัณฑ์ประเภทเบาะรถทัวร์ เบาะรถตู้ ผ้ากำมะหยี่และอุปกรณ์ประกอบเบาะต่างๆ นำร่องในการทำตลาดซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

 

 

CERTIFICATE

ISO 9001 : 2015

ปรัชญา

องค์กรดำรงอยู่ได้ อย่างยั่งยืน

นโยบายบริษัท

คุณภาพ ตรงต่อเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ISO9001 : 2015

ได้รับการรับรองจากสถาบันไอเอสโอ